Uus toetusmeede väikeettevõtjatele | Solar4you

Uus toetusmeede väikeettevõtjatele

Ettevõtja varustuskindluse toetus

“Toetust saab kasutada Ukraina sõjaga kaasnenud energiakriisist tingitud võimalike varustushäirete ennetamiseks uuele energiaallikale üleminekul ja varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks.

Toetuse taotlemine on jooksev.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest.”

Tingimused:

  • Toetust võib taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel on majandustegevus vähemalt 1. jaanuarist 2021
  • Ettevõtja taotluse eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete kohaselt on taotleja põhitegevusalal vähemalt 100 000 eurot
  • Sektorid, mille ettevõtted toetust taotleda ei saa
  • Omafinantseering on 50-80%

Täpsemat infot leiab siit: https://eas.ee/grants/varustuskindlus/#

Sul on küsimus päikeseenergia kohta või vajad täpsustavat lisainfot paneelide kohta.
Meie müügikonsultandid aitavad sind!

Võta ühendust

Meie partnerid