Päikeseenergia

Päikesepaneelid on töökindlaim viis ise taastuvenergiat toota. Hoia kokku elektrikuludelt, tõsta oma hoone energiaklassimärgist, mis ühtlasi suurendab kinnisvaralist väärtust ning aitad kaasa ka loodussäästlikule eluviisile. Suurepärane investeerimisvõimalus, millega saad kindlustada soodsama tuleviku aastakümneteks.

Kas Eestis on piisavalt päikest?

Päikeseenergia on ainus taastuv, tasuta tarbitav ja sisuliselt ammendamatu energialiik. Igapäevaselt jõuab maale rohkem päikeseenergiat, kui me seda kasutada jõuame. Seega ongi kõige kasulikum otsus panna päike enda jaoks kasu teenima.

Müüt, et Eestis ei ole energia tootmiseks piisavalt päikest, ei vasta tõele. Näiteks on Eestisse paigaldatud päikesepaneelide energiatootlikkus võrdväärne Põhja-Saksamaaga. Saksamaal on rohkem päikest, aga selle kompenseerib see, et eesti kliima on jahedam (madalm õhutemperatuur on soodustav faktor) ning suvel valget aega kauem. Kui on soov saavutada stabiilne energiatarbimine päikesest, siis on mõistlik paneelid paigutada suunaga lõuna poole. Küll aga on võimalus päikesepaneelid suunata ka ida või lääne poole, vastavalt kas energiatarbimine on suurem päeva esimeses või teises poole

Miks tasub päiksepark paigaldada?

Päikesepargi paigaldamine annab lisaväärtust sinu kinnisvarale, vähendab kulutusi elektrile ning annab võimaluse toota ise osa tarbitavast energiast. Lisaväärtusena aitab selle sammu astumine sind lähemale keskkonnasäästlikule eluviisile ning avab võimalused mitmetele pakutavatele toetustele.  

Mis kujutab endast päiksepark?

Päikesepark koosneb päikeseenergia süsteemidest, mis on jaotatud neljaks põhiosaks: alusraamistik, päikesepaneelid, võrguinverter ning kahe viimase vaheline ühendus kaablitega. Päikeseparkide puhul on võimalik luua nii autonoomseid (off-grid) kui ka võrku ühendatud (on-grid) süsteeme.

Autonoomne süsteem on mõeldud pigem ühe konkreetse energiavajaduse rahuldamiseks. Võrku ühendatud süsteem aitab aga kokku hoida püsikulusid, kuna võimalusel saab elektri ülejääki energiafirmale edasi müüa.

Lisaks abistame kõiki kliente ka liitumistingimuste taotlemisel ning kõikide kaasnevate formaalsustega.

Sul on küsimus päikeseenergia kohta või vajad täpsustavat lisainfot paneelide kohta.
Meie müügikonsultandid aitavad sind!

Võta ühendust