Päikesepaneelide toetused Eestis | Solar4you

Päikesepaneelide toetused

Valides keskkonnasäästlikuma energiatootmise, on päikesepaneelidest toodetud taastuvenergia eest võimalik saada erinevaid toetusi.

1. Kredexi korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetus

Toetuse andmise eesmärgid on:

  • korterelamute rekonstrueerimisel uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtu soodustamine
  • korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine
  • energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine.

Toetust saab 50% või kõige rohkem 1 000 000 eurot korterelamu kohta.
Taotlusi saab esitada 01.11.2020-03.05.2021.

Rohkem infot saab Kredexi kodulehelt vajutades siia.

2. Keskkonna- ja kliimaprojektide kaasrahastamine (LIFE programm)

LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia “Euroopa 2020” eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja -kavadele. Programmi on rakendatud 1992. aastast ning selle perioodi vältel on toetatud üle 4500 projekti.

Olulisemad eesmärgid:

  • aidata kaasa ressursitõhusa, vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise majanduse saavutamisele
  • aidata kaasa keskkonna kaitsmisele ja keskkonna kvaliteedi parandamisele
  • tõhustada liidu keskkonna- ja kliimapoliitika ning vastavate õigusaktide väljatöötamist ja elluviimist jne.

Kes saavad taotleda?

  • MTÜ-d
  • äriühingud
  • ülikoolid
  • avalik-õiguslikud asutused

3. Vähempakkumise oksjon (Eleringi makstav)

Vähempakkumine korraldatakse elektrituruseaduse § 59 lõike 1 alusel.  Vähempakkumise eesmärgiks on saada turule täiendavalt kalendriaastas 4,52 GWh ulatuses taastuvast energiaallikast energiat, mis on toodetud tootmisseadmega,  mille elektriline võimsus on vahemikus 50 kW kuni 1 MW.

Pakkumise esitamise tähtaeg ja kellaaeg:  15.07.2021, 17:00

Loe lähemalt Eleringi kodulehelt

4. KredEx Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Taotluste vastuvõtt on peatatud alates 01.03.2021.

Loe lähemalt KredEx lehelt

5. PRIA – Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Loe lähemalt PRIA lehelt

Sul on küsimus päikeseenergia kohta või vajad täpsustavat lisainfot paneelide kohta.
Meie müügikonsultandid aitavad sind!

Võta ühendust

Meie partnerid