Päikesepaneelide toetused Eestis | Solar4you

Päikesepaneelide toetused

Valides keskkonnasäästlikuma energiatootmise, on päikesepaneelidest toodetud taastuvenergia eest võimalik saada erinevaid toetusi.

1. (Avaneb aprill 2024) KredExi väikeelamute rekonstrueerimise meede

Toetust saab päikesepaneelide ja salvestuse paigalduseks kuni 30% või kõige rohkem 20 000 eurot majapidamise kohta.
Eelarves nähakse ette vahendeid 28 miljoni euro eest ning toetuse saanud projekt peab valmima ühe aasta jooksul.

Ametlik info KredExi meetme kohta on tulemas.

2. Vähempakkumise oksjon (Eleringi makstav)

Vähempakkumine korraldatakse elektrituruseaduse § 59 lõike 1 alusel.  Vähempakkumise eesmärgiks on saada turule täiendavalt kalendriaastas 4,52 GWh ulatuses taastuvast energiaallikast energiat, mis on toodetud tootmisseadmega,  mille elektriline võimsus on vahemikus 50 kW kuni 1 MW.

Loe lähemalt Eleringi kodulehelt

3. Keskkonnainvesteeringute keskus – Energiasalvestuse seadmete pilootprojektide arendamine

Taotlusvoor on avatud, taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu. Taotlused rahuldatakse nende laekumise järjekorras ja taotlusi võetakse vastu kuni taotlusvooru eelarve ammendumiseni või kuni 30. aprillini 2024 kella 17-ni. 

30. jaanuaril 2024 toimunud toetuse infopäeva saab järele vaadata SIIN lingil.

Toetus on sihitud hoogustamaks taastuvast energiast toodetud ja salvestatud soojus- või elektrienergia kasutuselevõttu ning suurendada seeläbi taastuvenergia osatähtsust kaugkütte- ja elektrisüsteemides koos fossiilkütuste kasutuse vähendamisega.

Toetust jagame taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning toetuse töötasid välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Kliimaministeerium koos KIKiga.

Loe lähemalt KIK lehelt

Sul on küsimus päikeseenergia kohta või vajad täpsustavat lisainfot paneelide kohta.
Meie müügikonsultandid aitavad sind!

Võta ühendust

Meie partnerid