Päikesepaneelide paigaldus - võtmed kätte lahendus | Solar4you

Päikesepaneelide paigaldus

Mitmekülgseid võimalusi pakkuvaid päikesepaneele saab paigaldada nii tihedas asutusalal kui ka sisemaal, ilma et see mõjutaks energiatootlikuse potentsiaali. Aitame leida sobivaima paiga päikesepaneelide paigaldamiseks, mis tagab võimaliku suurima tootlikuse.

Katusel kasutame päikesepaneelide kinnituseks oma pikaaegse partneri Saksa tootja K2 Mounting Systems lahendusi. Nende lahendustele on 12a tehasegarantii.

Paigaldus viilkatusele

Päikesepaneelide paigaldamine viilkatusele on suurepärane variant tänu katuse paremale kaldenurgale võrreldes lamekatuse paigaldisega. Parima tootlikuse tagab katuse suund lõuna poole ning ilma varje tekitavate takistusteta (puud, kõrgemad kõrvalhooned, jne). Kõige optimaalseim nurk viilkatusele asetatud päikesepaneelidele on 40°, mis tagab suurima püsiva tootlikuse aastaringselt.

Katustel on palju erinevaid kattematerjale ning igale materjalile leidub ka eraldi kinnitusvahend.

Plekkkatus

Eestis näeb üsna tihti plekkkatust – trapetsprofiili ning kiviprofiili. Mõlema katuse puhul kasutatakse sama tehnoloogilist lahendust.

Siini külge läheb klamber, mille vahele asetatakse päikesepaneel.

Valtsplekkkatusel kinnitatakse siinid spetsiaalse kinnituskronsteiniga valtsi külge. Valtspleki puhul ei läbistada katusekattematerjali.

Kivikatus

Kivikatustel on oluline jälgida, et aluskonstruktsioon oleks piisavalt võimekas päikeseparki vastu võtma. Katusekonksud (inglisk. hook) kinnitatakse spetsiaalsete puidukruvidega katust kandva konstruktsiooni külge.

K2 Mounting Systems on spetsiaalselt Põhjamaadesse arendanud kõvemad ja paksemast materjalist kivikatuse konksud, et kogu päikesesüsteem oleks vastuvõtlik keskmisest suurematele tuultele kui ka lumekoormustele.

Paigaldus lamekatusele

Päikesepaneelide paigaldamine lamekatusele on hea võimalus ära kasutada tühjalt seisvat pinda. Lamekatusele paigaldatava süsteemi kaldenurgaks on reeglina 15 kraadi, mis tagab piisava tootlikuse. Konstruktsioonid fikseeritakse katusele lisaraskuste abil, katusekatet läbistamata.

Ballasti hulk sõltub katuse hõõrdetegurist, geograafilisest asukohast, katuse parapeti kõrgusest ning süsteemi suurusest.

Hõõrdetegur on tavaliselt suurem uuematel SBS (bituume) katustel, kus pealispind meenutab liivapaberit. See mõjub ballastile positiivselt, sest mida suurem on haarduvus katusega, seda vähem ballasti on vaja.

Miks pakutakse lamekatustele üldiselt 15 kraadise kaldenurgaga süsteeme?

Põhjus on selleks lihtne – konstruktsioonid välja töötanud insenerid on leidnud, et suurem kaldenurk nõuab märkimisväärselt rohkem ballasti, et süsteemi kinni hoida.

Suurem kaldenurk tekitab paneelide taha suurema tuule kandepinna ning selle kompenseerimiseks kuluks palju rohkem ballasti. Suurem hulk ballasti mõjub jälle katusele koormavalt.

Maapaigaldus

Päikesepaneelide paigaldamine maapinnale on eelistatuim variant kuna pigem ei sea süsteemile piiranguid nagu suurus ja suund.

Maa peale rajatava pargi puhul on kõige optimaalsemaks variandiks kasutada suuremaid ja võimsamaid päikesepaneele, mis ühtlasi loovad tänu vähemale kinnitusmaterjali kulule ka väiksema paigutusala.

Sul on küsimus päikeseenergia kohta või vajad täpsustavat lisainfot paneelide kohta.
Meie müügikonsultandid aitavad sind!

Võta ühendust

Meie partnerid