Päikesepaneelide paigaldus - võtmed kätte lahendus | Solar4you

Päikesepaneelide paigaldus

Mitmekülgseid võimalusi pakkuvaid päikesepaneele saab paigaldada nii tihedas asutusalal kui ka sisemaal, ilma et see mõjutaks energiatootlikuse potentsiaali. Aitame leida sobivaima paiga päikesepaneelide paigaldamiseks, mis tagab võimaliku suurima tootlikuse.

Katusel kasutame päikesepaneelide kinnituseks oma pikaaegse partneri Saksa tootja K2 Mounting Systems lahendusi. Nende lahendustele on 12a tehasegarantii.

Solar4you pakub lahendusi:

  • lamekatusele
  • kiviprofiil-või trapetsplekk-katusele
  • valtsplekk-katusele
  • kivikatusele
  • uutele ja korralikele eterniitkatustele

Paigaldus katustele

Päikesepaneelide paigaldamine viilkatusele on suurepärane variant tänu katuse paremale kaldenurgale võrreldes lamekatuse paigaldisega. Parima tootlikuse tagab katuse suund lõuna poole ning ilma varje tekitavate takistusteta (puud, kõrgemad kõrvalhooned, jne). Kõige optimaalseim nurk viilkatusele asetatud päikesepaneelidele on vahemikus 30-40°, mis tagab suurima püsiva tootlikuse aastaringselt.

Katustel on palju erinevaid kattematerjale ning igale materjalile leidub ka eraldi kinnitusvahend.

Maapaigaldus

Päikesepaneelide paigaldamine maapinnale on eelistatuim variant kuna pigem ei sea süsteemile piiranguid nagu suurus ja suund.

Maa peale rajatava pargi puhul on kõige optimaalsemaks variandiks kasutada suuremaid ja võimsamaid päikesepaneele, mis ühtlasi loovad tänu vähemale kinnitusmaterjali kulule ka väiksema paigutusala.

Lahendused äriklientidele

Päikesepaneelide paigaldamine ärihoonele on hea võimalus ära kasutada tühjalt seisvat pinda. amekatusele paigaldatava süsteemi kaldenurgaks on reeglina 15 kraadi, mis tagab piisava tootlikuse. Konstruktsioonid fikseeritakse katusele lisaraskuste abil, katusekatet läbistamata.

Ballasti hulk sõltub katuse hõõrdetegurist, geograafilisest asukohast, katuse parapeti kõrgusest ning süsteemi suurusest.

Levinumad küsimused

Sul on küsimus päikeseenergia kohta või vajad täpsustavat lisainfot paneelide kohta.
Meie müügikonsultandid aitavad sind!

Võta ühendust

Meie partnerid