Päikesepaneelide paigaldus

Mitmekülgseid võimalusi pakkuvaid päikesepaneele saab paigaldada nii tihedas asutusalal kui ka sisemaal, ilma et see mõjutaks energiatootlikuse potentsiaali. Aitame leida sobivaima paiga päikesepaneelide paigaldamiseks, mis tagab võimaliku suurima tootlikuse.

Paigaldus viilkatusele

Päikesepaneelide paigaldamine viilkatusele on suurepärane variant tänu katuse paremale kaldenurgale võrreldes lamekatuse paigaldisega. Parima tootlikuse tagab katuse suund lõuna poole ning ilma varje tekitavate takistusteta (puud, kõrgemad kõrvalhooned, jne). Kõige optimaalseim nurk viilkatusele asetatud päikesepaneelidele on 40°, mis tagab suurima püsiva tootlikuse aastaringselt.

Paigaldus lamekatusele

Päikesepaneelide paigaldamine lamekatusele on hea võimalus ära kasutada tühjalt seisvat pinda. Lamekatusele paigaldatava süsteemi kaldenurgaks on reeglina 15 kraadi, mis tagab piisava tootlikuse. Konstruktsioonid fikseeritakse katusele lisaraskuste abil, katusekatet läbistamata.

Lamekatusele paigaldatud süsteemi on hea lihtne hooldada, kuna ligipääs süsteemi igale detailile on tagatud vähese vaevaga.

Maapaigaldus

Päikesepaneelide paigaldamine maapinnale on eelistatuim variant kuna pigem ei sea süsteemile piiranguid nagu suurus ja suund. Maa peale rajatava pargi puhul on kõige optimaalsemaks variandiks kasutada suuremaid ja võimsamaid päikesepaneele, mis ühtlasi loovad tänu vähemale kinnitusmaterjali kulule ka väiksema paigutusala.

Sul on küsimus päikeseenergia kohta või vajad täpsustavat lisainfot paneelide kohta.
Meie müügikonsultandid aitavad sind!

Võta ühendust