Äriklient

Vähenda oma ettevõtte energiakulusid juba täna! Büroo -ja  tootmishoonete katused on kõrge potentsiaaliga pinnad, mida kasutada päikesepaneelide tõhusaks paigaldamiseks.

Päikesepaneelid vähendavad tuntavalt Teie ettevõtte püsikulusid. PV-süsteemide rajamisel, kus suurem osa toodangust läheb omatarbeks, saame rääkida alla 8a investeeringutasuvusest.

Lisaks töötavad paljud ettevõtted selle nimel, et vähendada oma äritegevusest tulenevaid keskkonnamõjusid. Päikeseenergiasüsteemiga saavutatakse märkimisväärne energia kokkuhoid ning vähendatakse CO2 emissiooni. Silmapaistev päikesepaneelide lahendus annab ettevõtetele ka konkurentsieelise, kuna see on selge märk klientidele ja partneritele, et ettevõtte üheks väärtuseks on puhas keskkond.

Päikesepaneelide paigaldus

Mitmekülgseid võimalusi pakkuvaid päikesepaneele saab paigaldada nii tihedas asutusalal kui ka sisemaal, ilma et see mõjutaks energiatootlikuse potentsiaali. Aitame leida sobivaima paiga päikesepaneelide paigaldamiseks, mis tagab suurima tootlikuse. Päikesepaneele saab paigaldada nii maapaigaldisena kui ka erinevatele katustele.  Pane kasutud pinnad endale raha teenima!

Tutvu lähemalt päikesepaneelide paigaldusega

Päikesepaneelide tasuvus

Päikesepaneelide tasuvuse arvutamises on kõige olulisemateks faktoriteks päikesepargi rajamise maksumus, paneelide aastane toodang, üldine elektri hind ning erinevad toetused. Tuginedes minevikule võib eeldada, et elektrihind jääb püsivalt tõusuteele.

Ärikliendi lahendus – 50kW päikesejaama tasuvusaeg

Näiteks 50kW päikesejaamal, mis müüb kogu toodetud energia võrku, saab selle eest börsihinda ning Eleringi taastuvenergia toetust, jääb tasuvusaeg umbes 6-8a vahemikku. Muidugi tuleb arvestada erinevate lisakuludega nagu võrguettevõttega liitumine, töömaa ettevalmistus jne. Iga juhtum on erinev ning seetõttu on mõnel tasuvus natuke lühem/pikem.

Tasuvusaega mõjutab ka päikesejaama üledimensioneerimine. Kõik liitumised toimuvad võrguga alati inverteri võimsuse järgi – nt kui tegemist on 50kW inverteriga, siis on kajastatud ka see number kõikides dokumentides.

Küll aga päikesepaneele tuleb panna rohkem kui 50kW. Selleks on väga lihtne põhjus – meie tingimustes vajab inverter suuremat sisendit päikesepaneelidest võrreldes mõne Lõuna-Euroopa riigiga, et saavutada maksimaalset võimsust võimalikult palju.

Mõistlik üledimensioneeringu number on umbes 20% – 50kW inverteri puhul tuleks paigaldada 60kW päikesepaneele. Nõnda tagame inverteri maksimaalne potentsiaalse tootmise meie tingimustes. Selline 50kW süsteem koos 60kW päikesepaneelidega on suuteline tootma umbes 60 000kWh aastas. Kui panna päikesepaneele vähem, siis iga vähem installeeritud kilovatt tähendab 1000kWh kadu aastas.

Näiteks kui paigaldada ainult 50kW paneele, siis on aastane kadu ca 10 000kWh. 12a peale (Eleringi taastuvenergia toetuse väljamaksmise periood) tähendab see umbes 120 000kWh vähem tootlikust. Nüüd tuleb ainult korrutada see börsihinna ja Eleringu toetusega 5,37s/kWh kohta, et saada aimu potentsiaalsest tulust. Igal juhul on see suurem kui üledimensioneerimisest tingitud investeeringukulu.Päikeseparkide maksumus ja toodang on igal projektil individuaalne ning on võimalik välja arvestada enne päikesepargi paigaldamist. Samuti on võimalus võrrelda süsteemi tootlikust tarbimisega ning muuta tasuvusarvutus veelgi täpsemaks.

Päikeseenergia kasutuselevõtuga aitad kaasa keskkonnasäästlikule eluviisile ning kaitsed oma kinnisvara ühtlasi ka võimalike suurenevate elektrihindade eest. Kindlasti mõjutab töökindel süsteem positiivselt ka kinnisvara väärtust turul.

Sul on küsimus päikeseenergia kohta või vajad täpsustavat lisainfot paneelide kohta.
Meie müügikonsultandid aitavad sind!

Võta ühendust